søndag

Learning by doing 
Alt jeg vet om katter vet jeg fordi jeg en gang hadde en katt