onsdag

Tenkelig senario som enda ikke har skjedd
Hisser seg over det

Så tilbake til virkeligheten