søndag

Hovedproblem i oppgaveskrivende stund: kan aldri skrive bibliotek rett.