tirsdag

Hva jeg har gjort i løpet av helt år, 
ifølge et kamera med kun 63 bilder.