torsdag

Ja også hadde han fire barn. Jobba i bank. Gammel mann.