onsdag

Jeg gir meg ikke noe tilbake
Det gir meg ikke noe