lørdag

Herr Linjedal sa jeg måtte lære meg hva etasjene er på dansk, eller hvordan man teller dem