torsdag

I København er det mange ambulanser
Hver gang jeg hører en ambulanse tenker jeg på min mor
Fordi hun er lege