onsdag

b


Jeg vil helst gjøre det med en som ikke vil gjøre det.
Eller en som vil gjøre det.
For da slipper jeg å gjøre det.