søndag

Eg sa eg var sulten
Men eg var mett
Eg viste ikke ka annet me kunne gjøre
Så eg sa eg var sulten