fredag

Christine ble 18år.
Hun har en tysk bestefar. 
Han kan og snakke fransk.