onsdag

Jeg er mest kjent med rot.
Rot er jeg mest kjent med.