fredag

Ting vi tenkte 
for et år siden
Ting vi tenker 
om et år
Så lenge vi tenker 
noe