fredag

Av og til føler eg at du er lillesøteren min
Selv om du er eldre enn meg
Og me ikkje er i slekt