tirsdag

Torsdag 2010 noen har kjøpt flere mangoer. Vi hadde fire, så ble det syv. Ingen liker mango.
Tirsdag 2013 har jeg kjøpt en mango. Tenkt på den hele natten.