torsdag

Ting som burde stå på kk.no: 'Disse vennene kan du fortelle om den store driten du dreit'