onsdag

Ting som virker: lyset i lyskrysset utenfor