søndag

Æ gikk på do for å dride
Men så dreid eg så lide
At æ dreid i å dride