onsdag

Nei, det er bare noen jeg vet hvem er 
Tror jeg ikke får det helt til...