søndag

Jeg skulle bare kjøpe en te. 
Han sa:  Men hun elsker meg jo, 
da må hun jo tilgi meg. 
Jeg trodde kjærlighet handlet om å tilgi.